בעלי תפקידים

הועד המנהל

נשיא האגודה ונציג בן-גוריון ניר אביאלי avieli@bgu.ac.il
נציגת הסטודנטים הילה נחושתן hilla.nehushtan@mail.huji.ac.il
נציג האנתרופולוגים הישומיים  הדס נצר דגן  hadasnd@gmail.com
נציג המכללות חיים נוי chaimnoy@gmail.com
נציג העברית מרסי ברינק-דנן marcy.bd@mail.huji.ac.il
נציגת הפתוחה אינה לייקין inna.leykin@gmail.com
נציגת תל אביב אריקה וייס weiss.erica@gmail.com
נציגת חיפה קרול קדרון ckidron@soc.haifa.ac.il
נציג בר-אילן / גזבר זאב קאליפון kalifz@gmail.com

 

ועדת הביקורת 

 

תמר אלאור tamarelor@huji.ac.il
אורית אבוהב abuhav@beitberl.ac.il

 

מזכיר האגודה

עזרי עמרם isranthro@gmail.com