הכנס השנתי ה-47 | באר שבע – 2019

ביו דניאל נייט - עברית סופית

צילום: פארק קרסו למדע

English Call for Papers:

Anthropology and/of Technology

אורח הכנס:

דניאל נייט