הגשת הצעות

מועד אחרון להגשת הצעות: 28 בפברואר 2017 

–הגשת ההצעות למושבים והרצאות הסתיימה–

מהרו להירשם לכנס: הנחה בהרשמה מוקדמת!

 

תערוכת תצלומים מהשדה:

טופס להגשת תצלומים