הגשת הצעות לכנס השנתי ה-46: דימונה 2018

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס: 15 בפברואר 2018

 

תחרות עבודת הדוקטור המצטיינת:

קול קורא וטופס להגשת מועמדות לתחרות