הזמנה להשתתפות בתחרות עבודת הדוקטורט המצטיינת לשנת 2018

הכנס האנתרופולוגי השנתי ה-46

דימונה 23 – 24 במאי 2018

“…בתנועה”

MOBILITIES

הזמנה להשתתפות בתחרות עבודת הדוקטורט המצטיינת לשנת 2018

במסגרת הכנס ה 46-של האגודה האנתרופולוגית הישראלית תתקיים תחרות עבודות הדוקטורט. מוזמנות/ים להשתתף בתחרות חברות וחברי אגודה, אשר עבודתן/ם אושרה בין התאריכים: פברואר 2015 לפברואר 2018, ולא הוגשה בעבר לתחרות זו. על עבודת הדוקטורט להתבסס בעיקרה על עבודת שדה אתנוגרפית.

הגשת המועמדות תיעשה באמצעות שליחת תקציר של עבודת הדוקטורט באורך של שני עמודים ומכתב המלצה מהמנחה. על המכתב לציין את הכותרת המלאה של העבודה, לתאר בקצרה את האיכויות האתנוגרפיות והאנליטיות שלה ולהצדיק מדוע היא ראויה לפרס האגודה האנתרופולוגית הישראלית. בשלב הבא, נבקש מהמועמדות/ים שיימצאו מתאימות/ים להציג את העבודה בקצרה בפני שופטי הפרס באוניברסיטת תל אביב. המועמדות/ים שיעברו לשלב האחרון יתבקשו לשלוח את העבודה השלמה. נא למלא את הטופס המצורף ולהצמיד את תקציר העבודה.

לוח הזמנים:

  • 15.2.18- התאריך האחרון שבו יתקבלו תקצירים באנגלית או בעברית (שני עמודים לכל היותר) ומכתבי ההמלצה. יש לשלוח את התקצירים באמצעות הטופס באתר (בהמשך הדף) ואת מכתבי ההמלצה למזכיר האגודה באימייל: isranthro@gmail.com. בנושא האימייל יש לכתוב: המלצה בעבור _____ לתחרות עבודת הדוקטורט המצטיינת לשנת 2018.
  • 25.2.18 – תישלחנה הודעות למועמדות/ים שעברו לשלב הבא.
  • 13.3.18 – המועד הצפוי להצגות פרונטליות של העבודה. ההצגות יתקיימו באוניברסיטת תל אביב בין השעות 11:00-14:00. אורך ההצגה כ-15 דקות לכל היותר. לאחר ההצגות תישלחנה הודעות למועמדות/ים שעברו לשלב האחרון בבקשה לשלוח את עבודת התזה כולה.
  • 27.3.18 – תאריך אחרון לקבלת העבודות שעברו לשלב האחרון של התחרות. על העבודות להישלח בדואר אלקטרוני והן צריכות להיות מלוות באישור חתום וסרוק מהמוסד האוניברסיטאי בו לומד/ת המועמד/ת.
  • 1.5.18 – הודעה לזוכה ולמועמדות/ים האחרות/ים.

רכזות התחרות,

ד”ר אינה לייקין וד”ר אריקה וייס

הגשה לתחרות עבודת הדוקטורט המצטיינת לשנת 2018

כאן ניתן למלא טופס להגשת תקציר לתחרות עבודת הדוקטורט המצטיינת הגשת הצעות עד לתאריך 31.1.2018
  • הנחיות: א. ניתן לצרף רק קבצים המסתיימים ב: doc/docx --- ב. תקציר לא יעלה על שני עמודים. --- ג. יש לציין שם, שיוך מוסדי וכתובת דוא"ל בראש המסמך. --- אם נתקלת בבעיה כלשהי בהגשת הטופס, ניתן ליצור איתנו קשר במייל: isranthro@gmail.com

מועד אחרון להגשת הצעות: 15.2.18

לשאלות ובירורים: isranthro@gmail.com