הצעות לסדר היום באסיפה הכללית של הכנס השנתי ה-45

באסיפה הכללית של האגודה שתתקיים במהלך היום השני של הכנס יועלו לסדר היום שתי הצעות להצבעה שהגישו חברי האגודה.

ניתן לעיין בהצעות המצורפות, האגודה מעודדת את חבריה להיות חברים פעילים, להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע.
להלן ההצעות המצורפות: