מצורפת חוברת התקצירים של כנס האגודה האנתרופולוגית ה-46

חוברת תקצירים 2018

חוברת תקצירים – דימונה 2018