טופס הגשת הצעה להרצאה בודדת – באר שבע 2019

תם מועד הגשת ההצעות לכנס