טופס הגשת הצעה להרצאה בודדת – באר שבע 2019

מועד אחרון להגשת תקצירים: 28.2.19