קול קורא להצגת ספר חדש/מחקר בצורת תערוכה בכנס השנתי – באר שבע 2019

הכנס השנתי ה-47 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

אנתרופולוגיה ו/של טכנולוגיה

26 – 27 במאי, 2019 | פארק קרסו למדע, באר שבע

 

במסגרת הכנס השנתי ה-47 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית תוצג תערוכה שמטרתה לשמש במה להצגת המרכיב החומרי והחזותי של עבודת השדה על ממדיה ומאפייניה השונים. התערוכה תורכב מעבודותיהם של מספר חוקרים שיציגו את מחקרם בסדרות של 4 – 6  פריטים חזותיים או חומריים: תצלומים, איורים, דימויים, חפצים, פרטי אמנות ודברי מלאכה, בעלי ערך משמעותי להבנת התופעה הנחקרת.

אנחנו מבקשים לעודד הצגתם של ספרים חדשים בפורמט זה.

 

השנה, התערוכה תתמקד בנושא הכנס: אנתרופולוגיה ו/של טכנולוגיה. האגודה מזמינה הצעות לסדרות פריטים ודימויים אשר עוסקים בטכנולוגיה במובנה הרחב ביותר. לדוגמא: ייצור, הפצה וצריכה של כלים וטכניקות הייצור; אומנות; מחקרים אתנוגרפיים של בתי מלאכה, סככות, מוסכים ומפעלים כאתרים של יחסי אדם-חפץ; חומריות, טכנולוגיה וצריכה תרבותית; ייצור וצריכה של בגדים ואופנה; דאטאפיקציה של בריאות; טכנולוגיות שיפור והעצמת הגוף; רשתות חברתיות; כריית נתונים ואלגוריתמים; טכנולוגיות פיננסיות; מחקרי אנרגיה ואנתרופולוגיה; שינויי אקלים ותרבות; קיימות סביבתית; טמפורליות וטכנולוגיה. נשמח לקבל הצעות גם בנושאים אחרים בעלי עניין אנתרופולוגי.

 

על ההצעה לכלול:

  • שם החוקר/ת, תואר והשתייכות אקדמית ודרכים ליצירת קשר
  • נושא המחקר
  • כותרת סדרת הפריטים המוצעת
  • רציונל המאגד את כלל הפריטים (עד 150 מילים)
  • צירוף הפריטים החזותיים או תמונות של הפריטים החומריים שיוצגו
  • ביאור של כל פריט והקשרו למחקר (עד 25 מילים לכל פריט)
  • הצהרה כי כל זכויות היוצרים של הפריטים המוצעים הם בבעלותו של מגיש ההצעה וכי המצולמים הניתנים לזיהוי בתצלום נתנו את הסכמתם ושהצגת התצלום אינה מהווה סיכון בעבורם.

 

עדכון: מועד אחרון להגשת הצעות:  10 במארס 2019

לשאלות, בירורים והגשת הצעות: isranthro@gmail.com