1

סתתי אבן בג'איפור – התבוננות בעבודה בתהליך | צילום: שני קרסיק