2

סתתי אבן בג'איפור – לוחות ואובייקטים מוכנים | צילום: תמר אלאור