3

"השתייה" – הכנת חוטי השתי עבור נולי היד בורנסי | צילום: הון אזנקוט