4

ניקוי ותיקון כרטיסי ה-Jacquard . טכנולוגיה הנקראת על שם ממציאה , ורנסי | צילום: תמר אלאור