8

הורדת אריג המשי מן הנול, ורנסי | צילום: תמר אלאור