אורית הירש מציאולס – תמונה 2

לצלם ולראיין עם כלבים –  ביצוע אתנוגרפיה רב-מינית באי יווני | אורית הירש - מציאולס