שחר שלוח – תמונה 1

זהות סביבתית אצל חקלאים ופעילים בקיבוץ בעמק יזרעאל  | שחר שלוח