שחר שלוח – תמונה 2

זהות סביבתית אצל חקלאים ופעילים בקיבוץ בעמק יזרעאל  | שחר שלוח