תקציר לתערוכה – אורית הירש – מציאולס-1

לצלם ולראיין עם כלבים –  ביצוע אתנוגרפיה רב-מינית באי יווני | אורית הירש - מציאולס