תקציר לתערוכה – ליאורה צרפתי-1

אבל ומחאה בסיאול | ליאורה צרפתי