תקציר לתערוכה – שחר שלוח-1

זהות סביבתית אצל חקלאים ופעילים בקיבוץ בעמק יזרעאל  | שחר שלוח