הזמנה להשתתפות בתחרות עבודת המאסטר המצטיינת לשנת 2019

הכנס השנתי ה-47 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

אנתרופולוגיה ו/של טכנולוגיה

26 – 27 במאי, 2019 | פארק קרסו למדע, באר שבע

במסגרת הכנס השנתי ה-47  של האגודה האנתרופולוגית הישראלית, אשר יתקיים ב- 26 – 27 במאי יוענק פרס מקס גלקמן לעבודת המאסטר המצטיינת לשנת 2019. מוזמנות/ים להשתתף בתחרות חברות וחברי אגודה אשר עבודתן/ם אושרה בין פברואר 2016 לפברואר 2019 ולא הוגשה בעבר לתחרות זו. על עבודת המאסטר להתבסס בעיקרה על עבודת שדה אתנוגרפית.

הגשת המועמדות תיעשה באמצעות תקציר של עבודת המאסטר באורך של שני עמודים ומכתב המלצה מהמנחה. במכתב יש לציין את השם המלא של העבודה, לתאר בקצרה את האיכויות האתנוגרפיות והאנליטיות שלה, ולהסביר מדוע היא ראויה לפרס האגודה האנתרופולוגית הישראלית. בשלב הבא, נבקש מהמועמדות/ים שיימצאו מתאימות/ים להציג את העבודה בקצרה בפני שופטי הפרס באוניברסיטת תל אביב. המועמדות/ים שיעברו לשלב האחרון יתבקשו לשלוח את העבודה השלמה לשיפוט קוראים.

 

לוח הזמנים:

  • 28 בפברואר 2019 – המועד האחרון להגשת המועמדות ומכתב ההמלצה. נא להגיש את תקציר העבודה (שני עמודים לכל היותר) באמצעות הטופס המקוון בתחתית הדף. נא לשלוח את מכתב ההמלצה מהמנחה ישירות למזכיר האגודה במייל: isranthro@gmail.com. יש לציין בשורת הנושא (subject) “מכתב המלצה לתחרות עבודת המאסטר 2019 בעבור…”.
  • 15 במארס 2019 – תשלחנה הודעות למועמדות/ים שעברו לשלב הבא.
  • 4 באפריל 2019 – המועד הצפוי להצגות פרונטליות של העבודה. ההצגות תתקיימנה באוניברסיטת תל אביב בין השעות 10:00 – 14:00 ואורך כל הצגה יהיה כ-15 דקות לכל היותר. עם סיומו של שלב זה, תישלחנה הודעות למועמדות/ים שעברו לשלב האחרון בבקשה לשלוח את עבודת התזה כולה.
  • 15 באפריל 2019 – תאריך אחרון לקבלת העבודות שעברו לשלב האחרון של התחרות. על העבודות להישלח בדואר אלקטרוני והן צריכות להיות מלוות באישור חתום וסרוק מהמוסד האוניברסיטאי בו לומד/ת המועמד/ת.
  • 15 במאי 2019 – תימסר הודעה לזוכה ולמועמדות/ים האחרות/ים.

ועדת הפרס: דר אינה לייקין, פרופ’ עפרה גולדשטיין-גדעוני, ודר גילי המר

 

 

מועד אחרון להגשת הצעות:  28 בפברואר 2019

לשאלות ובירורים: isranthro@gmail.com

___

הגשת מועמדות לתחרות עבודת המאסטר המצטיינת לשנת 2019

כאן ניתן למלא טופס להגשת תקציר לתחרות עבודת המאסטר המצטיינת הגשת הצעות עד לתאריך 28.2.2019
  • הנחיות: א. ניתן לצרף רק קבצים המסתיימים ב: doc/docx --- ב. תקציר לא יעלה על שני עמודים. --- ג. יש לציין שם, שיוך מוסדי וכתובת דוא"ל בראש המסמך. ד. על מנחה העבודה לשלוח מכתב המלצה ישירות למזכיר האגודה המייל: isranthro@gmail.com. בשורת הנושא יש לכתוב "מכתב המלצה לתחרות המאסטר בעבור..." --- אם נתקלת בבעיה כלשהי בהגשת הטופס, ניתן ליצור איתנו קשר במייל: isranthro@gmail.com