אות מפעל חיים של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

האגודה האנתרופולוגית הישראלית יזמה החל משנת 2017 מסורת של הענקת אות מפעל חיים לבכירי האנתרופולוגים הישראלים. הוקמה ועדת האות שכוללת את נשיא האגודה  ד”ר ניר אביאלי, ושני נשיאים לשעבר : ד”ר אורית אבוהב וד”ר אנדרה לוי. הוועדה החליטה להעניק מדי שנה בכנס השנתי אות מפעל חיים לאחד מחבריה.

אות מפעל חיים 2019

בשנת 2019 הוענק האות לפרופ’ אלכס וינגרוד בשל תרומתו הרבה לאנתרופולוגיה הישראלית

נימוקי הוועדה – אלכס וינגרוד

אות מפעל חיים 2018

בשנת 2018 הוענק האות לפרופ’ דון הנדלמן בשל תרומתו הרבה לאנתרופולוגיה הישראלית

להלן השיקולים שעמדו בפני הוועדה בהחלטתה להעניק לו את האות: הסברים והמלצות – פרופ’ דון הנדלמן

אות מפעל חיים 2017

בשנת 2017 הוענק האות לפרופ’ הרווי גולדברג. הרווי כיהן כראש האגודה למשך שתי קדנציות. בשנים 1979-1981 הביא גולדברג את פרופ’ ויקטור טרנר ואת פרופ’ ברברה מאירהוף כאורחי הכנס, שתרמו רבות לאנתרופולוגים המקומיים. בנשיאותו השנייה בשנים 2014-2016 פעל נמרצות ובהצלחה לסיכול היוזמה של האגודה האנתרופולוגית האמריקאית להטלת חרם על האקדמיה הישראלית. בכל שנות פעילות האגודה היה הרווי פעיל כחבר ועד, וכמשתתף בולט בכנסים.

להלן דבריה של ד”ר אורית אבוהב, יו”ר הוועדה במעמד הענקת האות להרווי גולדברג: אות מפעל חיים להרווי סופי