אילת מעוז

דוקטורנטית, אוניברסיטת שיקאגו

תחומי עיסוק ומחקר: כלכלה פוליטית, כלכלות צומחות, משטרה ושיטור, הפרטה, מגדר



פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

תחומי עניין

כלכלה ועבודה

מגדר, מיניות ומשפחה

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח