אלעזר בן לולו

דוקטורנט, המחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון

 

אנתרופולוג של הדת והמגדר, מתעניין בחקר ריטואלים יהודיים תוך בחינת מופעים ושיחים על גוף מיניות ומגדר בליטורגיה ובתיאולוגיה היהודית. את עבודת הדוקטורט, שהציגה ניתוח אתנוגרפי של קבלות שבת וטקסי חג בקהילות רפורמיות בישראל, כתב במחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה באוני’ בן גוריון, בהנחייתו של פרופ’ ג’קי פלדמן. על מחקרו זה זכה בפרס “סאלו בארון ללימודי יהדות במדעי החברה” מטעם אוני’ קולומביה ופורדהם.

במקביל, הוא בוגר המחזור השישי של התוכנית לתלמידי מחקר מצטיינים “יהדות וזכויות אדם” במכון הישראלי לדמוקרטיה (2016-2019), ושימש עמית מחקר במכון לחקר מפגשים בין-דתיים ובמכון המפרי באוני’ בן גוריון. אלעזר נבחר כמלגאי מחקר לשנת 2018-2019 מטעם “מרקוס סנטר” – הארכיון לחקר יהדות ארצות הברית בסינסנטי אוהיו, ארצות הברית.

במקביל, העביר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון את הקורס “סוגיות מגדריות באנתרופולוגיה של היהדות”, ותרגל את הקורסים “חברה ישראלית”, “מבוא לאנתרופולוגיה” ו”שיטות מחקר איכותניות” במכללת אחווה.

מאמריו התפרסמו עד כה בכתבי עת שונים בארץ ובעולם, ביניהם “מגמות”, “סוגיות חברתיות בישראל”, Journal of Homosexuality  ו- Journal of Religion & Society , וכן בעיתונות הכתובה הישראלית.

 

לקריאה ולמעקב:

 https://bgu.academia.edu/ebl

 

עבודת הדוקטורט:

מחקרי האתנוגרפי מעמיד שאלות של זהות, פרפורמנס, מרחב ואחרות מתוך חוויותיהם של חברי קהילות רפורמיות ישראליות. במהלך מחקר אתנוגרפי שבצעתי במהלך שלוש שנים (2014-2017) צפיתי בפרקטיקות דתיות, תרבותיות ואינטלקטואליות וביקשתי לחלץ את המשמעויות החברתיות והתרבותיות שהחברים מייחסים לטקס, למסורת, לזהויות ולקהילות נוספים אליהן הם משתייכים ועמן הם מנהלים משא ומתן במרחב הציבורי ובסדר החברתי. לטענתי מיצובה של הקהילה הרפורמית בחברה הישראלית כ”זרה”, הן בקרב הציבור החילוני שרואה בה תופעה דתית נוספת והן בקרב הציבור הדתי שרואה בה סטייה מדרך האמת האחת (האורתודוכסיה), ממקם אותן בתור סוכנות חברתיות פוליטיות להשמעת קולן של קבוצות מודרות מהשיח ומהשדה היהודי. בכוחן של קטגוריות אלו להציע נקודת מבט חדשה על דתיות מהשוליים המתקיימת במרחב האתנו-לאומי ולהסביר תופעות סוציולוגיות של הבניית זהויות ואיחוד מאבקים בין קטגוריות שונות .

 פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

דת ודתיות

החברה בישראל

טקסים והנצחה

מגדר, מיניות ומשפחה

על האנתרופולוגיה

קהילה, כפר ועיר

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח

שיח, תקשורת, מדיה ושפה

שיטות מחקר