אלעזר בן לולו

דוקטורנט, המחלקה לסוציולוגיה אנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון

 

תחומי עיסוק ומחקר:

*אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של היהדות (ניתוח ריטואלים דתיים)

*הצטלבות בין יהדות ובין מגדר (יישום תיאוריה פמיניסטית, להט”בית וקווירית)

*כתיבה ומחקר אוטו אתנוגרפי

עבודת הדוקטורט:

מחקרי האתנוגרפי מעמיד שאלות של זהות, פרפורמנס, מרחב ואחרות מתוך חוויותיהם של חברי קהילות רפורמיות ישראליות. במהלך מחקר אתנוגרפי שבצעתי במהלך שלוש שנים (2014-2017) צפיתי בפרקטיקות דתיות, תרבותיות ואינטלקטואליות וביקשתי לחלץ את המשמעויות החברתיות והתרבותיות שהחברים מייחסים לטקס, למסורת, לזהויות ולקהילות נוספים אליהן הם משתייכים ועמן הם מנהלים משא ומתן במרחב הציבורי ובסדר החברתי. לטענתי מיצובה של הקהילה הרפורמית בחברה הישראלית כ”זרה”, הן בקרב הציבור החילוני שרואה בה תופעה דתית נוספת והן בקרב הציבור הדתי שרואה בה סטייה מדרך האמת האחת (האורתודוכסיה), ממקם אותן בתור סוכנות חברתיות פוליטיות להשמעת קולן של קבוצות מודרות מהשיח ומהשדה היהודי. בכוחן של קטגוריות אלו להציע נקודת מבט חדשה על דתיות מהשוליים המתקיימת במרחב האתנו-לאומי ולהסביר תופעות סוציולוגיות של הבניית זהויות ואיחוד מאבקים בין קטגוריות שונות .

אני עמית מחקר בתוכנית “יהדות וזכויות אדם” במכון הישראלי לדמוקרטיה ומזה שנתיים עמית מחקר במכון המפרי למחקר חברתי באוניברסיטת בן גוריון.

השתתפות בפרויקטים מחקריים אחרים:

2014-2017 “אתנוגרפיה של יהודי מרוקו בישראל”: מנהל מחקר במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון (מבצע המחקר ד”ר אנדרה לוי) בשיתוף הקרן הלאומית למדע.

2014-2015 “יהודים משיחיים”: עמית מחקר במכון ואן ליר, ירושלים – קבוצת מחקר תנועות דתיות חדשות.

2014-2015 עמית מחקר במכון שוקן למחקר היהדות – קבוצת מחקר “מנהיגות נשית דתית; מאין לאן”.

2013-2014 עמית מחקר במרכז מורשת בגין, ירושלים בתוכנית לאומיות יהודית ליברלית.

 

הוראה

“סוגיות מגדריות באנתרופולוגיה של היהדות”, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון.

 

הרצאות וסדנאות בנושאי זהות יהודית \ מגדרית-מינית:

מנחה סדנאות חילונים-דתיים ב”גשר” מפעלים חינוכיים

מרצה מתנדב בחוש”ן –  ארגון ההסברה של קהילת הלהט”ב בישראל

 פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

דת ודתיות

החברה בישראל

טקסים והנצחה

מגדר, מיניות ומשפחה

על האנתרופולוגיה

קהילה, כפר ועיר

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח

שיח, תקשורת, מדיה ושפה

שיטות מחקר