לימור חן -
דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריוןפעילויות והצעות

תחומי עניין