נתליה גוטקובסקי

דוקטורנטית, אוניברסיטת תל אביב

מרצה, מכללת סמינר הקיבוצים

מרצה, המכללה החברתית-כלכלית

תחומי עיסוק:  אנתרופולוגיה סביבתית, חינוך לקיימות, מיעוטים,  מגדר

תחומי העניין שלי כוללים:  פיתוח הכפר, חקלאות בת קיימא, מדיניות סביבתית וקיימות, תנועות לשינוי חברתי, חינוך, מגדר, רב תרבותיות ומיעוטים. תחומי הידע והמחקר שלי רלוונטים הן לקובעי מדיניות והן לתנועות לשינוי חברתי.

בדוקטורט שלי אני מתחקה אחר האופנים בהם מפורשת ומיושמת התפישה של חקלאות בת קיימא בישראל ומשמעות תפישה זו ביחס לקבוצות חברתיות שונות

מאמרים קצרים ונגישים-

 גוטקובסקי, נתליה, דיסני דפנה, רבינוביץ’ דני. 2013. השפעות החקלאות בענף הזית “הסחר ההוגן” על הסביבה. פורסם בכתב העת אקולוגיה וסביבה. גליון 1, פברואר 2013

 נויגרטן תמר, גוטקובסקי נתליה. 2013. גינון קהילתי: אפשרות לבעלות מחודשת על המרחב הציבורי . פורסם בכתב העת מארב, מוסף 13, פברואר 2013פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

חינוך ושלבי החיים

מגדר, מיניות ומשפחה

סביבה, חקלאות ואוכל

קהילה, כפר ועיר