עידן עדות

מתעניין ב:

אנתרופולוגיה שבטית.
אנתרופולוגיה ארכיאולוגית.
תרבויות דרום ומרכז אמריקה.
הרצאות, צילום ומחקר עצמאיפעילויות והצעות

תחומי עניין