עמליה סער

דוקטור, אוניברסיטת חיפה

אני כותבת ספר על כלכלה חברתית ואזרחות כלכלית של נשים מעוטות הכנסה. הספר רלוונטי לעוסקות ולעוסקים בהעצמה, בצדק חברתי, ובפמיניזם. תיאורטית, הוא עוסק בסוגיה של אזרחות על התפר שבין ניאוליברליזם וקפיטליזם רגשי.

נושאים נוספים שמעסיקים אותי כוללים:

נשים פלסטיניות בישראל, הפוליטיקה של המגדר ותיאוריה פמיניסטית

אנתרופולוגיה אורבאנית ויחסים אתניים בעיר

מחקרי פעולה, בעיקר עם ארגונים פמיניסטיים העובדים עם נשים מקבוצות פגיעות

ואחרון – אני עורכת מחקר מתמשך על יחסי דורות בפמיניזם הישראלי. כרגע כותבת יחד עם דלית שמחאי ועליזה לוין מאמר על תפיסות של פמיניזם ונשיות בקרב סטודנטיות.פעילויות והצעות

תחומי עניין

אנתרופולוגיה יישומית ומעורבת

הגירה, אתניות ולאומיות

החברה בישראל

כלכלה ועבודה

מגדר, מיניות ומשפחה

קהילה, כפר ועיר

קונפליקט ופוליטיקה, בירוקרטיה וכוח