ראובן שפירא

​דוקטור, המכללה האקדמית הגליל המערבי

נושאי המחקר נוספים: אנתרופולוגיה של ארגונים, קואופרטיבים וקיבוצים

הידע שלי רלוונטי לכל ארגון שסובל מבעיות ניהול ומנהיגות ואלה רוב הארגונים עם היררכיה אלא שמנהליהם ומנהיגיהם מכחישים את קיומן כולל לעצמם ו/או אינם רוצים בחשיפתן לגורם חיצוני כי אינם מאמינים ביכולתו לסייע בפתרונן; כך למשל נהגו ונוהגים מנהיגי התנועה הקיבוצית אותה אני חוקר. במיוחד הוא רלוונטי לארגונים שיתופיים ודמוקרטיים למיניהם שבעולם הולכים ונעשים פופולריים, כוללים כיום כשביעית מאוכלוסייתו.

בתחום המגדר הידע שלי רלוונטי לכל ארגון שיש בו אפליה מגדרית, כלומר לכל ארגון היררכי להוציא ארגוני נשים.פעילויות והצעות

אשמח להתראיין

הרצאות למבוגרים

הרצאות לבתי ספר

הרצאות בחינוך הלא פורמלי

תחומי עניין

כלכלה ועבודה

מגדר, מיניות ומשפחה

ניהול ומנהיגות

קהילה, כפר ועיר

שיטות מחקר