אתנוגרפיה במבט אינטר-דיסציפלינארי

התפרסם קול קורא לכנס שיתקיים בירושלים ובבאר שבע ב 3-4 ליוני.

את תוכנית הכנס ניתן למצוא כאן.

תאריך אחרון להגשת תקצירים 15.3.2015