ההקשר החברתי של התנהגות אלימה

יצא לאור בעברית ספרו של פרופ’ עמנואל מרקס משנת 1976:

ההקשר החברתי של התנהגות אלימה: מחקר אנתרופולוגי-חברתי על עיירת עולים בישראל

לספר מצורפת הקדמה מאת מקס גלקמן, לצד הקדמה למהדורה העברית מאת פרופ’ חיים חזן.

דף הספר בהוצאת רסלינג.

Marx book cover