הצעת עבודה: עמותת ‘במקום’

תאריך אחרון להגשת מועמדויות: 10.2.2015

הגדרת התפקיד:

עבודה ביחד עם קהילות רועים-חקלאים  בשטח C,  תוך שימוש בכלים ופרספקטיבה אנתרופולוגיים, במטרה להבין ולתאר את המרחב הבדואי – את עקרונות ההתארגנות וביטוייה במרחב, את צרכי התושבים ומאווייהם, ולהציע במסגרת צוות בין מקצועי, כיוונים מותאמי  תרבות להסדרת התישבותם.

את הצעת העבודה המלאה ניתן למצוא כאן.