כמו בובות בחלון ראווה: מנהיגי העולים מאתיופיה בישראל

ספר חדש בהוצאת רסלינג מאת פרופ’ רחל שרעבי וד”ר אביבה קפלן