כנס תלמידות ותלמידי מחקר

ביום שני ה 8.6.2015 יתקיים הכנס האינטר-דיסציפלינרי לתלמידות ותלמידי מחקר באירוח החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.

קול הקורא ניתן למצוא כאן.

תאריך אחרון להגשת תקצירים: 26.4.2015