לקראת הכנס האנתרופולוגי 2015

הועד המנהל של האגודה האנתרופולוגית החל את עבודתו לקראת הכנס השנתי. הכנס יתקיים בשבוע הראשון של חודש יוני 2015 במכללת אשקלון.

האורח הראשי של הכנס צפוי להיות פרופ’ סטנלי ברנדס מאוניברסיטת ברקלי. ניתן לפנות עם הצעות ורעיונות לקראת הכנס למזכיר האגודה או לחברי הועד.