מתודולוגיה רב-מינית: דילמות ותובנות במחקרים על יחסי אדם-חיה

הכנס השנתי של קהילת יחסי אדם-חיה במסגרת האגודה הסוציולוגית הישראלית יתקיים ב- 8 ביוני 2015 באוניברסיטת תל אביב.

קול קורא ניתן למצוא כאן.

תאריך אחרון להגשת הצעות: 20.4.2015