פוסטר קול קורא – דימונה 2018

פוסטר קול קורא - דימונה 2018