פרס ע”ש ד”ר מיכאל פייגה על הצעת מחקר לתואר שלישי בחקר החברה בישראל

הקתדרה לעתודה מדעית בחברה הישראלית לזכר ד”ר מיכאל פייגה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, תעניק לסטודנט/ית מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרס בסך 5000 ש”ח על הצעת מחקר מאושרת לתואר שלישי, שעניינה הוא החברה בישראל.

 

פרטים נוספים:  כאן