קול קורא להגשת מאמרים

לקראת גיליון מיוחד של Journal of Arid Environments בנושא:

“Women in Drylands: Barriers and Benefits for Sustainable Livelihoods”

At present we kindly ask you to send us a title for your article as well as a 150-words abstract. Please address all correspondence to

Dr. Sarab Abu-Rabia-Queder, sarab@bgu.ac.il

Dr. Avigail Morris, Avigailmorris55@gmail.com

את הקול הקורא ניתן למצוא כאן.