קול קורא למלגת בתר-דוקטורט

הקרן למלגות ע”ש פרופ’ יונתן שפירא מודיעה על מלגת בתר-דוקטור לשנת הלימודים תשע”ו בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל-אביב.

קול קורא ניתן למצוא כאן. תאריך אחרון להגשה: 23.2.2015