קול קורא: צריכה ותרבות בישראל

הכנס הראשון של הקהילה המקצועית למחקר צריכה ותרבות במסגרת האגודה הסוציולוגית הישראלית: צריכה ותרבות בישראל: היבטים ביקורתיים ומשמעויות חברתיות

הכנס יתקיים באוניברסיטה הפתוחה ברעננה ב- 29.6.2015

תאריך אחרון להגשת הצעות: 1.3.2015

את הקול הקורא ניתן למצוא כאן.