רב-לשוניות בחברה הישראלית: שפה, זיכרון ואתיקה

קול קורא להשתתפות בקבוצת דיון במכון ון-ליר בראשות ד”ר טל גולדפיין ופרופ’ אלון קונפינו.

תאריך אחרון להגשה: 15.2.2015