תפקידה של אחריות חברתית באנתרופולוגיה: דיון היסטורי

קול קורא למושב בכנס האנתרופולוגי

המושב ידון באחריות ובמעורבות של אנתרופולוגיות ואנתרופולוגים בהיסטוריה של האנתרופולוגיה הישראלית והעולמית בהקשר החברתי הפוליטי והתרבותי בו הם פעלו.

ההתייחסות לנושא יכולה להיות בדיון בדמויות מפתח בדיסציפלינה, בפעילויות אקדמיות, חוץ אקדמיות  ואחרות של אנתרופולוגים, ובהקשר כללי של דיסציפלינה לאומית.

לפרטים והגשת הצעות ניתן לפנות לד”ר אורית אבוהב:

abuhav@beitberl.ac.il