אודותינו

האגודה האנתרופולוגית הישראלית היא הגוף המקצועי המארגן של האנתרופולוגיה בישראל.

האגודה שואפת להוות קהילה שמחברת את האנתרופולוגיות והאנתרופולוגים הפועלים בישראל ולעודד פעילות מחקרית וחברתית משותפת.

במסגרת זו, האגודה פועלת כדי:

* לקדם מחקרים בכל תחומי העניין האנתרופולוגיים.

* לעודד שיתופי פעולה מחקריים בין חבריה ובין חוקרים מישראל ומחוצה לה.

* לקדם שיתוף פעולה בין האנתרופולוגיה לבין חוקרים מדיסציפלינות שונות.

* לסייע בחיבור בין האנתרופולוגיה לבין ציבורים שונים בישראל.

* לאפשר מקום מפגש ליוזמות חברתיות ופוליטיות השואפות לשינוי חברתי.

—————–

האגודה האנתרופולוגית הישראלית מארגנת כנס מחקרי ומקצועי שנתי העוסק בנושאים הרלוונטיים לאנתרופולוגיה בישראל. הכנס מתקיים לרוב בחודשים מאי או יוני.

בנוסף לכנס השנתי, האגודה מארגנת ותומכת באירועים נוספים וימי עיון במועדים שונים במהלך השנה.

האגודה מפעילה אתר אינטרנט אשר מאגד מידע עדכני על הפעילות האנתרופולוגית בישראל.

—————–

קבוצת "בחברת האדם" היא יוזמה עצמאית והתנדבותית, הפועלת בשיתוף האגודה האנתרופולוגית הישראלית ומטרתה לפעול להנכחת הידע האנתרופולוגי במרחב הציבורי והנגשתו לקהל הרחב בישראל.

כחלק מפעילותה היא הקימה את מאגר האנתרופולוגים/יות הפעילים בישראל ומנהלת את עמוד הפייסבוק בחברת האדם אשר מכיל עדכונים שוטפים ותכנים חדשים.