אות מפעל חיים לפרופ' אלכס וינגרוד – נימוקי השופטים

נימוקי הועדה - אלכס וינגרוד - סופי.docx_page-0001 נימוקי הועדה - אלכס וינגרוד - סופי.docx_page-0002 נימוקי הועדה - אלכס וינגרוד - סופי.docx_page-0003