ההיסטוריה של האגודה

מייסד האגודה ויושב הראש הראשון שלה, האנתרופולוג הפיזי מרכוס גולדשטיין (1997-1906), הגיע לישראל מארה"ב לאחר קריירה ארוכה ומרשימה בתחומו. הוא הופתע למצוא כי אין בין ההתמחויות השונות של האנתרופולוגיה: הפיזית, התרבותית-חברתית, פולקלור וארכיאולוגיה, קשרים אינטלקטואלים, בניגוד לתפישת הדגם של אנתרופולוגיה הוליסטית שהכיר מאמריקה. גולדשטיין ניגש במרץ לייסוד אגודה פרופסיונלית, שתאגד בתוכה את כל ההתמחויות הללו. למרות התנגדות קלה בהתחלה, הביעו האנתרופולוגים רצון להתאגד וב- 1973 התקיים כנס היסוד.

מטרות האגודה העיקריות היו יצירת מסגרת משותפת לדיון בין אנתרופולוגים מתחומים שונים באמצעות כנסים וימי עיון; לאפשר את חילופי המידע בין ישראל לבין האנתרופולוגיה העולמית – ולשם כך נוסד עלון, שיצא מספר שנים דו לשוני בעברית ובאנגלית; וקידום העניינים הפרופסיונליים של האנתרופולוגים באמצעות יצירת ביקוש למשרות ומידע עליהן, והגברת שיתוף הפעולה עם ארגונים בארץ ובעולם; והקמת כתב עת לאנתרופולוגיה. רוב חזונו של גולדשטיין התגשם, וחלק נשאר כמשימה לעתיד.

בשנים הראשונות התקיים כנס במתכונת מאד מצומצמת, והיו בו מושבים שעסקו בכל היבטיה ותחומיה של האנתרופולוגיה. עם השנים התמקדה האגודה באנתרופולוגיה חברתית ותרבותית. תחומי הפולקלור, האנתרופולוגיה הפיזית והארכיאולוגיה התארגנו במסגרות פרופסיונליות אחרות, במקביל למה שמקובל בתוך האוניברסיטאות. גולת הכותרת של הפעילות של האגודה, הכנס השנתי, התחזקה והתרחבה. אם בשנות השבעים היה הכנס השנתי אירוע מוגבל של מספר הרצאות במשך כמה שעות, הרי כשלושים שנה מאוחר יותר הפך לאירוע בין יומיים ובו מספר מושבים מקבילים. כבר מהשנים הראשונות תמך באגודה המרכז הירושלמי למחקרים אנתרופולוגיים בהנהלתו של אדגר סיסקין, שלקח על עצמו לממן ביקורו של אורח מחו"ל לכנס השנתי. כך יכלו חברי האגודה ליהנות מהתרומה של אנתרופולוגים ידועי שם מאמריקה ומאירופה לאנתרופולוגיה המקומית.

למרות שתמיכתו פסקה בשלהי שנות השמונים, ממשיכה האגודה בעקביות לממן כל כנס ביקור של אורח מחו"ל, כדי לאפשר לחברים, ובמיוחד למי שנמצאים בראשית דרכם, לפגוש במבחר מהאנתרופולוגיה העולמית. הכנס השנתי מתקיים לעיתים באוניברסיטאות, לעיתים בערים (ואף בתמיכתן, למשל בנצרת ובאשדוד) ולעיתים בבתי הארחה בקבוצים או במלונות. כל כנס ממוקד בנושא מרכזי שקשור בדרך כלל לאורח הכבוד מחו"ל, וסביבו מתנהלים הדיונים, המלווים בספר תקצירי ההרצאות. מדי שנה מתמקד הכנס בנושא מרכזי אחר, הנבחר מבין הנושאים העומדים ברומו של סדר היום של הדיסציפלינה. תורמי ההרצאות והדיונים הם בעיקר אנתרופולוגים אך נוספים לעיתים מומחים מתחומים משיקים כגון ספרות, לימודי תרבות, גיאוגרפיה, היסטוריה ועוד.

במרוצת השנה מקיימת האגודה מדי פעם ימי עיון. פעילותה כאגודה פרופסיונאלית כללה פרסום תעריפון להרצאות ולייעוץ, הפצת רשימת קשר בין החברים, הקמת ועדת עבודה שתקדם את עניני הביקוש וההיצע של משרות לאנתרופולוג וקידום המקצוע: אנתרופולוגיה, עריכת סקר פרופילים של אנתרופולוגים והפצתו בין החברים. כיום חברים באגודה למעלה מ- 100 אנתרופולוגים צעירים כמבוגרים, מתוך האוניברסיטאות ומהמכללות ומחוצה להן, ממקומות שונים בישראל וחלקם אף מחו"ל.

כל השנים תמכו באגודה מוסדות אקדמיים, בתחילה האוניברסיטאות ולאחרונה גם המכללות, וסייעו לה במתן שירותים טכניים, בהקצאת המרחב לקיום הכנסים. ראויה לציון תמיכתה הרבה והעקבית של האוניברסיטה העברית. עם התחזקות האנתרופולוגיה במכללות, נערכו בהן בשנים האחרונות כנסים, תוך שימת דגש על המכללות שבפריפריה.

נשיאי האגודה

שנים יושב ראש השתייכות מוסדית והתמחות
1 1973-1975 מרקוס גולדשטיין החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה, בי"ס לרפואה אוניברסיטת תל אביב – אנתרופולוגיה פיזית
2 1975-1977 פיליס פלגי החוג למדעי ההתנהגות, בי"ס לרפואה אוניברסיטת תל אביב – אנתרופולוגיה חברתית
3 1977-1979 אלכס ווינגרוד החוג למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת הנגב – אנתרופולוגיה חברתית
4 1979-1981 הרוי גולדברג החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית – אנתרופולוגיה חברתית
5 1981-1983 הנרי רוזנפלד ז"ל החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה – אנתרופולוגיה חברתית
6 1983-1985 שלמה דשן החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב – אנתרופולוגיה חברתית
7 1985-1987 פטרישיה סמית החוג לרפואת שינים , בי"ס לרפואה האוניברסיטה העברית – אנתרופולוגיה פיזית
8 1987-1989 משה שוקד החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב – אנתרופולוגיה חברתית
9 1989-1991 יורם בילו החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית – אנתרופולוגיה חברתית ופסיכולוגיה
10 1991-1993 סם קופר החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן – אנתרופולוגיה חברתית
11 1993-1995 הנרי אברמוביץ החוג למדעי ההתנהגות, בי"ס לרפואה אוניברסיטת תל אביב – אנתרופולוגיה חברתית ופסיכולוגיה
12 1995-1998 איל בן ארי החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית – אנתרופולוגיה חברתית
13 1998-2001 דני רבינוביץ החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית – אנתרופולוגיה חברתית
14 2001-2003 מאירה וויס החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית – אנתרופולוגיה חברתית
15 2003-2007 אנדרה לוי החוג למדעי ההתנהגות אוניברסיטת בן גוריון
16 2007-2010 אורית אבוהב המכללה האקדמית בית ברל
17 2010-2012 נורית בירד-דוד החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה
18 2012-2014 אפרת בן-זאב המרכז האקדמי רופין
19 2014-2016 הרווי גולדברג האוניברסיטה העברית
20 2016 והלאה ניר אביאלי אוניברסיטת בן גוריון