שיקולי השופטים בבחירתה של נתליה גוטקובסקי – פרס גלקמן

שיקולי השופטים בבחירתה של נתליה גוטקובסקי - פרס גלקמן