קול קורא לתמיכה במפגש ראשון של קהילות במסגרת האגודה האנתרופולוגית

קהילות המתגבשות תחת המטריה של האגודה האנתרופולוגית הישראלית מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה בסכום של עד 500 ש”ח להוצאות ארגון המפגש הראשון (כיבוד, נסיעות וכדומה).

על הקהילה לעמוד בתנאים שהוגדרו על ידי האגודה ומפורטים כאן: רשימת קהילות האגודה ותנאים להקמתן

ניתן עדיין להצטרף לקהילות בטופס הבא: הצטרפו לקהילות האגודה

לצורך בקשת המימון יש לפנות במייל למזכיר האגודה (isranthro@gmail.com). בבקשה יש לכלול את פרטי המפגש (תאריך, שעה, מקום ונושאי המפגש); מארגני המפגש; שמות כלל החברים שנרשמו/ביקשו להיות חלק בקהילה ורשימת ההוצאות צפויות (עד 250 מילה).

מועד אחרון להגשת בקשות: ה-1 בינואר 2019