הצבעה על הצעת חברים להחלטה של האגודה האנתרופולוגית הישראלית

*לכל חבר/ת אגודה יש את האפשרות להצביע (מי ששילם/מה את דמי החברות בשנת 2018)

*אם הנך חבר/ה וטרם קיבלת קישור להצבעה במייל – יש ליצור קשר עם מזכיר האגודה: isranthro@gmail.com

*ההצבעה תהיה פתוחה במשך 5 ימים עד ליום שני בשעה 12:00 בצהריים.

*מצטרפים לאגודה לאחר תחילת ההצבעה – לא יוכלו להשתתף בה

להלן מסמך ההצעה הסופי:

הצעת החלטה מלג שטחים – אגודה אנתרופולוגית – סופי

תזכורת: להלן ההצהרה שפרסמה האגודה אנתרופולוגית הישראלית ב-2 במרץ 2018

הצהרת האגודה האנתרופולוגית