הצעת החלטה מלג שטחים – אגודה אנתרופולוגית – סופי

הצעת החלטה מלג שטחים - אגודה אנתרופולוגית - סופי