הכנס השנתי ה-47 | באר שבע – 2019

2019-poster-web

הרשמה לכנס ה-47 של האגודה האנתרופולוגית:

הרשמה לכנס

תכנית הכנס המלאה:

כל ההרצאות וכל האירועים

ספר תקצירים - באר שבע 2019:

ספר התקצירים הדיגיטלי